"OOK IN 2018 VERGOED VANUIT HET BASISPAKKET!"

Logopediepraktijk Cromstrijen is een allround praktijk, d.w.z. dat wij kinderen en volwassenen behandelen met problemen op het gebied van stem-, spraak- taal- en gehoor. Om u en/ of uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden vinden wij het heel belangrijk om intensief samen te werken met bijvoorbeeld de verwijzende instantie en/of de school.

Onze praktijk is aangesloten bij het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard. Vanuit dit samenwerkingsverband verzorgen wij, onder andere, de logopedische screening van groep twee leerlingen in het basisonderwijs. Mocht u vragen hebben of wilt u uw kind of uzelf aanmelden voor logopedie dan kunt u contact met ons opnemen.
MEDEWERKERS

blog img

MONIQUE MEULENKAMP

Ik ben als logopedist afgestudeerd in 1991 aan de Leidse Hogeschool voor Beroepsonderwijs. Vanaf 1991 ben ik werkzaam binnen de vrije vestiging. Eerder werkte ik in een vrijgevestigde praktijk in Hellevoetsluis en in het van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

Sinds mei 2007 werk sinds met veel plezier samen met Josseline van der Schoor- van der Pols in maatschapverband binnen Logopediepraktijk Cromstrijen.

Mijn specialismen zijn:
- Het behandelen van baby's, kinderen en volwassenen met
eet- en drinkproblematiek.
- Het behandelen van fonologische stoornissen (spraakstoornissen)
- Het behandelen van dyslexie.
- Het behandelen van afwijkende mondgewoonten (OMFT)

Sinds 2013 ben ik verbonden aan dyslexie-instituut TRIVERS waardoor de vergoede dyslexiezorg geboden kan worden in onze praktijk.

Daarnaast ben ik werkzaam als Cogmed Coach

Monique@logopediepraktijk.org

blog img

JOSSELINE VAN DER SCHOOR- VAN DER POLS

Na mijn afstuderen aan de opleiding Logopedie in Rotterdam in 1986 ben ik gaan werken op een dagopvang voor volwassen met een verstandelijke beperking. Daarnaast startte ik mijn praktijk in Klaaswaal. Kort daarop de vestiging in Numansdorp.

Sinds 2007 zijn Monique en ik samen gaan werken en zijn we gevestigd in het eerste lijn zorgcentrum Het Zandpad in Numansdorp.

Mijn specialismen zijn:
- Stemproblematiek (o.a. manuele facilitatie en Lax Vox, Buis Resonans Therapie en tapen)
- Articulatie- en taalstoornissen gevolge van een neurologische aandoening.
- Articulatie - taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
- Eet- en drinkproblematiek bij kinderen en volwassenen
(OMFT en MDTP)
- Slik- adem- stemproblemen ten gevolge van COPD.

Ik ben aangesloten bij het MS netwerk.

Josseline@logopediepraktijk.org

blog img

JANNINE NOBEL

Mijn naam is Jannine Nobel en ik ben sinds 2013 werkzaam als all-round logopedist in de vrijgevestigde praktijk.

Sinds 2014 werk ik met veel plezier in de praktijk van Josseline en Monique en heb ik ook al veel werkervaring op gedaan. In de afgelopen jaren heb ik verschillende cursussen gedaan om zoveel mogelijk mensen binnen de praktijk te kunnen helpen.

Mijn specialismen zijn:
- Het behandelen van spraak- en taalstoornissen.
- Het behandelen van afwijkende mondgewoonten (OMFT)
- Het behandelen van lees- en spellingsproblemen en dyslexie.

Sinds 2016 ben ik officieel geregistreerd dyslexietherapeut waardoor vergoede dyslexiezorg aangeboden kan worden als de cliënt daarvoor in aanmerking komt.

Jannine@logopediepraktijk.org


MAARTJE ODEKERKEN

In februari 2018 ben ik afgestudeerd als allround logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens mijn opleiding ben ik erachter gekomen dat mijn affiniteit ligt bij het behandelen van kinderen.

Na mijn afstuderen werk ik nu met veel plezier en enthousiasme bij logopediepraktijk Cromstrijen. Ik haal veel energie uit het, op een spelenderwijs hulp bieden, bij een van de belangrijkste vaardigheden, namelijk communiceren.

Mijn specialismen zijn:
- Het behandelen van taal- en spraakontwikkelingstoornissen.
- Het behandelen van afwijkende mondgewoonten.

Maartje@logopediepraktijk.org

about img 1

VAKGEBIEDEN

Mondgewoonten

Bij alle handelingen die met de mond worden verricht zoals bijvoorbeeld kauwen, slikken en praten zijn veel spieren betrokken o.a. kauw- en tongspieren. Bij verkeerd gebruik hiervan kan de stand van het gebit (ook na orthodontische behandeling) negatief beïnvloed worden. Het kan ook leiden tot een onduidelijke uitspraak zoals bv. slissen. De oorzaak van problemen in de mond gewoonten kunnen zijn; duimen, vinger zuigen, speenzuigen en open mondgedrag.


Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte worden beïnvloed door de vorm en grote van het stemapparaat ( de larynx) maar ook door de manier waarop de stem gebruikt wordt.

- Heesheid/schorheid
- Wegvallen van de stem
- Keelschrapen en kuchen
- Wanneer het spreken inspanning kost

Bovenstaande klachten duiden vaak op een niet optimaal gebruik van de stem. De KNO-arts kan precies zien hoe de stembanden trillen en sluiten en of er iets met de stembanden aan de hand is. Soms is een operatie noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een cyste op de stembanden, maar vaak kan logopedie uitkomst bieden.
Spraak- en taalontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt vaak voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen, het kind wordt door de omgeving niet begrepen omdat het zich niet goed kan uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Het kind kan opstandig en driftig worden omdat het niet begrepen wordt of het kan zich steeds meer terugtrekken. Wanneer een kindje ouder wordt kan ook het leren op school kan moeizamer verlopen.


Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraak gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden klanken er met veel spanning uitgeperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen zoals het vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.
about img 2
about img 1

Afasie/Dysarthrie

Een afasie ontstaat vaak door een hersenbloeding of een herseninfarct. Er kunnen problemen zijn met het spreken, het lezen, het schrijven en het begrijpen van taal. Een dysartrie is een spraakstoornis die kan ontstaan na een beschadiging in de hersenen door bijvoorbeeld een hersenbloeding of herseninfarct. Ook kan een dysartrie ontstaan door een hersentumor, spierziekten of neurologische aandoeningen.. Het duidelijk verstaanbaar spreken wordt moeilijk en kost veel energie. Door een afasie en/of dysartrie ontstaan grote problemen in de communicatie.


Slechthorendheid

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar. Soms is er sprake van tijdelijke slechthorendheid, bijvoorbeeld als een kind veel last heeft van oorontsteking, er kan ook sprake zijn van een aangeboren gehoorverlies. Als een kind slecht hoort zal dit invloed hebben op het verloop van de spraak- taalontwikkeling. Als gehoorproblemen op latere leeftijd ontstaan bijvoorbeeld ouderdomsslechthorendheid of slechthorendheid ten gevolge van harde muziek/ lawaai, kunnen er problemen optreden met het duidelijk spreken maar ook met het spraakverstaan. Spraakafzien kan helpen om de communicatie te verbeteren.


Slikstoornissen

Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen zijn bij zuigen, slikken en kauwen. Dit valt onder pre-verbale logopedie. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte, kracht verlies bij COPD, MS of de ziekte van Alzheimer. Slikstoornissen kunnen grote invloed hebben op de gezondheid, het sociale leven en de kwaliteit van leven.
Hyperventilatie

Bij hyperventilatie is de ademhaling dieper en sneller dan gebruikelijk, daardoor verandert het koolstofdioxideniveau in het bloed waardoor er onder andere klachten kunnen ontstaan als, benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid, tintelingen in de handen of rond de mond, steken op de borst en kramp. Vaak spelen gevoelens van onzekerheid, angst en stress mee.


Lees- en spellingsproblemen

Vaak komen de problemen met lezen en schrijven voort uit het niet beheersen van bepaalde vaardigheden (auditieve deelvaardigheden) . Kinderen leren in groep 2 o.a. het “hakken & plakken” van woordjes zodat ze bekend raken met het fenomeen letters en klanken waardoor ze in groep 3 verder kunnen met leren lezen en schrijven. Als de auditieve deelvaardigheden niet goed beheerst worden zullen ze in groep 2 vaak al moeite hebben met hakken en plakken waardoor de basis voor het leren lezen en schrijven niet goed gelegd wordt. Logopedie kan kinderen vanaf halverwege groep 2 helpen om het lees- en schrijfproces te bevorderen .


Dyslexie

Daarnaast kan er, als er ernstige enkelvoudige dyslexie bij het kind is geconstateerd, een vergoed dyslexietraject bij ons de praktijk worden gestart zodat het kind doelgericht op zijn of haar problemen geholpen wordt. Voor meer informatie over dyslexie, kunt u kijken op de website.

about img 2
 

VAKGEBIEDEN

Mondgewoonten

Bij alle handelingen die met de mond worden verricht zoals bijvoorbeeld kauwen, slikken en praten zijn veel spieren betrokken o.a. kauw- en tongspieren. Bij verkeerd gebruik hiervan kan de stand van het gebit (ook na orthodontische behandeling) negatief beïnvloed worden. Het kan ook leiden tot een onduidelijke uitspraak zoals bv. slissen. De oorzaak van problemen in de mond gewoonten kunnen zijn; duimen, vinger zuigen, speenzuigen en open mondgedrag.


Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte worden beïnvloed door de vorm en grote van het stemapparaat ( de larynx) maar ook door de manier waarop de stem gebruikt wordt.

- Heesheid/schorheid
- Wegvallen van de stem
- Keelschrapen en kuchen
- Wanneer het spreken inspanning kost

Bovenstaande klachten duiden vaak op een niet optimaal gebruik van de stem. De KNO-arts kan precies zien hoe de stembanden trillen en sluiten en of er iets met de stembanden aan de hand is. Soms is een operatie noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een cyste op de stembanden, maar vaak kan logopedie uitkomst bieden.


Spraak- en taalontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt vaak voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen, het kind wordt door de omgeving niet begrepen omdat het zich niet goed kan uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Het kind kan opstandig en driftig worden omdat het niet begrepen wordt of het kan zich steeds meer terugtrekken. Wanneer een kindje ouder wordt kan ook het leren op school kan moeizamer verlopen.


Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraak gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden klanken er met veel spanning uitgeperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen zoals het vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.


Slikstoornissen

Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen zijn bij zuigen, slikken en kauwen. Dit valt onder pre-verbale logopedie. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte, kracht verlies bij COPD, MS of de ziekte van Alzheimer. Slikstoornissen kunnen grote invloed hebben op de gezondheid, het sociale leven en de kwaliteit van leven.


Hyperventilatie

Bij hyperventilatie is de ademhaling dieper en sneller dan gebruikelijk, daardoor verandert het koolstofdioxideniveau in het bloed waardoor er onder andere klachten kunnen ontstaan als, benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid, tintelingen in de handen of rond de mond, steken op de borst en kramp. Vaak spelen gevoelens van onzekerheid ,angst en stress mee.


Afasie/Dysarthrie

Een afasie ontstaat vaak door een hersenbloeding of een herseninfarct. Er kunnen problemen zijn met het spreken, het lezen, het schrijven en het begrijpen van taal. Een dysartrie is een spraakstoornis die kan ontstaan na een beschadiging in de hersenen door bijvoorbeeld een hersenbloeding of herseninfarct. Ook kan een dysartrie ontstaan door een hersentumor, spierziekten of neurologische aandoeningen. Het duidelijk verstaanbaar spreken wordt moeilijk en kost veel energie. Door een afasie en/of dysartrie ontstaan grote problemen in de communicatie.


Slechthorendheid

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar. Soms is er sprake van tijdelijke slechthorendheid, bijvoorbeeld als een kind veel last heeft van oorontsteking, er kan ook sprake zijn van een aangeboren gehoorverlies. Als een kind slecht hoort zal dit invloed hebben op het verloop van de spraak- taalontwikkeling. Als gehoorproblemen op latere leeftijd ontstaan bijvoorbeeld ouderdomsslechthorendheid of slechthorendheid ten gevolge van harde muziek/ lawaai, kunnen er problemen optreden met het duidelijk spreken maar ook met het spraakverstaan. Spraakafzien kan helpen om de communicatie te verbeteren.


Lees- en spellingsproblemen

Vaak komen de problemen met lezen en schrijven voort uit het niet beheersen van bepaalde vaardigheden (auditieve deelvaardigheden) . Kinderen leren in groep 2 o.a. het “hakken & plakken” van woordjes zodat ze bekend raken met het fenomeen letters en klanken waardoor ze in groep 3 verder kunnen met leren lezen en schrijven. Als de auditieve deelvaardigheden niet goed beheerst worden zullen ze in groep 2 vaak al moeite hebben met hakken en plakken waardoor de basis voor het leren lezen en schrijven niet goed gelegd wordt. Logopedie kan kinderen vanaf halverwege groep 2 helpen om het lees- en schrijfproces te bevorderen .


Dyslexie

Daarnaast kan er, als er ernstige enkelvoudige dyslexie bij het kind is geconstateerd, een vergoed dyslexietraject bij ons de praktijk worden gestart zodat het kind doelgericht op zijn of haar problemen geholpen wordt. Voor meer informatie over dyslexie, kunt u kijken op de website.
COGMED

Sinds oktober 2012 is Monique Meulenkamp binnen Logopediepraktijk Cromstrijen werkzaam als gekwalificeerd Cogmed Coach. Cogmed WerkgeheugenTraining is een internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve methode om kinderen, adolecenten en volwassenen te helpen bij het verbeteren van hun concentratie.

Het programma is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en kan thuis worden gedaan met begeleiding op afstand door de erkende Cogmed Coach. Evidentie voor de effectiviteit is gevonden bij AD(H)D, werkgeheugenproblemen bij leermoeilijkheden, herstel na CVA en herstel na chemokuur.

De complete methode omvat:
- Intakegesprek
- 5 weken thuis trainen met wekelijks telefonische evaluatiegesprekken
- Toegang tot het werkgeheugen programma via Cogmed Training Web
- De Cogmed Coach houdt via internet elk detail van de training in de gaten om u zodoende bij te staan met adviezen op maat
- 6 maanden na afronding van het programma een follow-up gesprek
- Eindevaluatie
- Verlengde minitrainingen

Verbetering bij kinderen
Ouders en leraren merken een verbetering in het kunnen onthouden van opdrachten, zelfstandig werken, sociale vaardigheden en het nemen van initiatieven. Voor meer informatie over de Cogmed WerkgeheugenTraingen kunt u terecht op de website www.cogmed.nl

Gratis kennismaking
Ervaar de Cogmed Werkgeheugen Training op www.training.cogmed.com daar kunt u inloggen voor demonstratieversies van de Cogmed RM (7-17 jaar) en QM (volwassenen en ouderen).

U kunt inloggen op:
www.training.cogmed.com
Gebruikersnaam:Test
Wachtwoord: Test44

Kosten
De kosten voor het volgen van de volledige training (inclusief intake, evaluatie en follow-up) bedragen € 795,-
TARIEVEN

Logopedie wordt ook in 2018 vergoed vanuit het basispakket.
De logopedische zorg voor kinderen onder de 18 jaar wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar en valt dus niet onder het eigen risico.

Tarieven vastgesteld door de Nza 2018
- Reguliere individuele behandeling €40,53
- Behandeling aan huis toeslag €22,99
- Eenmalig logopedisch onderzoek €81,06
- Overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, wordt in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar €81,06 per uur.
- Behandelingen buiten de polisvoorwaarden € 40,53 per zitting.
- Indien dit niet in de praktijk plaatsvindt wordt dit met de uittoeslag verhoogd €22,99 verslaglegging aan derden niet zijnde de verwijzer, wordt in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar €81,06 per uur.

Bij verhindering dient u 24 uur van te voren de afspraak te annuleren, om kosten voor de besproken tijd te vermijden. Bij afbellen op de dag zelf of bij het niet komen van de afspraak zijn wij genoodzaakt het tarief bij uzelf in rekening te brengen. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekeringsmaatschappij!

Zorgverzekeraars
De praktijk is bij alle zorgverzekeraars in Nederland aangesloten. De rekening wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Ook voor 2018 heeft de praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hanteren verschillende tarieven voor logopedie. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoe hoog het tarief is dat zij vergoeden en eventueel verrekenen met uw eigen risico. Dit tarief ligt nooit boven het door de Nza vastgestelde maximumtarief.


"COMMUNICEREN IS ALLES. DAAROM LOGOPEDIE!"
Hoofdvestiging

Zorgcentrum "Het Zandpad"
Burgemeester de Zeeuwstraat 22c
3281 AJ NUMANSDORP

Tel. 0186-680176

Nevenvestigingen

Huisartsenpost "'t Hellegat"
Kerkstraat 26
3286 AK Klaaswaal

Basisschool "De Vliet"
Berkenlaan 16
3286 XC Klaaswaal

OBS de Eendragt
Johan Berkstraat 31
3284 XD Zuid-Beijerland